Chileshe Kangwa

编辑:小号网互动百科 时间:2019-12-12 06:05:37
编辑 锁定
本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!
Chileshe Kangwa,赞比亚籍运动员。
外文名
Chileshe Kangwa
国    籍
赞比亚

目录

Chileshe Kangwa职业生涯

编辑
时间
  
球队
  
2011 - 2011ZescoUnited
2012 - 2012ZescoUnited
2013 - 2013ZescoUnited
[1] 
参考资料